DUVI. Diario da Universidade de Vigo
Cabeceira
Martes, 30 de setembro do 2014

O profesor Fernando Ramallo é o terceiro membro español no Comité de Expertos do Consello de Europa

Un gardián para as linguas minoritarias europeas na Universidade

Participa na análise do cumprimento en España da Carta Europea das Linguas rexionais ou minoritarias


Image Segundo criterios da UNESCO, e aínda que non existe un acordo unánime sobre os indicadores a ter en conta para avaliar o grao de risco de desaparición dunha lingua, en Europa hai aproximadamente 75 idiomas en perigo de desaparecer, dos que tres se falan en España: asturiano-leonés, aranés e aragonés. Na medida en que os últimos falantes destas linguas minoritarias europeas son persoas que adoitan ter unha idade avanzada semella, cando menos complicado, reverter un proceso, que a día de hoxe compromete o seu futuro a medio prazo. Consciente desta situación, o Consello de Europa conta desde 1998 cun comité de expertos sobre linguas rexionais e minoritarias co obxectivo de facer un seguimento da situación das linguas minoritarias nos 25 países que ratificaron a Carta Europea das Linguas Minoritarias, que entrou en vigor en 1998.

Duvi. Diario da Universidade de Vigo. | Contacta con nós